John Bertelsen, cand.pæd.pæd.
Idalundvej 14, 4990 Sakskøbing