Tilbage 

Resumé

 

  

 

  John Bertelsen – Fotos: 2011 og 2020

 

 

Fortsat        

 

 

2016-2013

 

 

 

Fra 2012

 

 

2012-2007

         

 

         

        

        

         

         

          2007

 

2007-2005

 

2005-2003

 

2002-2002

 

2002-1990

 

1990-1983

 

1983-1973

 

1973-1970

 

pensioneret

 

 

pensioneret

 

 

 

konsulent

 

 

konsulent - stab

 

 

 

 

 

 

 

konsulent

 

konsulent

 

speciallærer

 

lektor

 

lektor

 

seminarielærer

 

skoleleder

 

gruppelærer

 

Kulturhistoriske skole – specialpædagogik - Handicap Historisk Forskning

herunder Foreningen Handicaphistorie.

ISCAR, den Nordiske- og den Danske Virksomhedsteorikonference.

 

Kulturhistoriske skole – specialpædagogik - Handicap Historisk Forskning

·          ISCAR, Nordiske og den Danske Virksomhedsteorikonference

·          Lokalhistorisk Arkiv Sakskøbing - Forskergruppen

 

Læring og uddannelse. Uddannelsesprogrammet ved DSV Guldborgsund

·           Team støttet beskæftigelse, undervisning og uddannelse

 

Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP – Næstved kommune

·          Pædagogisk råd – formand

·          NNDR.dk – bestyrelsen

·          Syddansk Universitet. Panel vedr. Master i rehabilitering

·          www.visp.dk   -  vidensenhed

·          Den Sociale Virksomhed Guldborgsund  (2010)

Uddannelsesprogrammet – supervision

www.dsvguldborgsund.dk

ViSP fortsat, Næstved kommune [Kommunalreform]

 

Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP -  Storstrøms Amt

 

Specialskolen for Voksne, Nykøbing Falster

·          Uddannelsesprojekt   Den Sociale Virksomhed Saxenhøj

Efteruddannelse og forsknings enheden ved CVU-Syd

 

Pædagogik og kommunikation, Seminariet for Formgivning

 

Psykologi og specialpædagogik, Dansk Fritidshjems Seminarium

 

Falsters Lilleskole

 

Træningsskolen Mose Allé, Statens Åndssvageforsorg

 

Andre opgaver

 

forlag

lærer

kursusleder

ekstern underviser

censor

 

reviews

referee

produktion

 

 

Forum for Skabende Arbejde

Danmarks Lærerhøjskole,DLH – efteruddannelse - projekter

BUPL pædagogiske kurser samt ekspertgruppearbejde

Psykologi, sygeplejeuddannelsen, HF mm.

Censorformand (2000-2005),

Censor samfunds- og humanvidenskabelige fag

European Journal of  Social Work Professions

Tidsskriftet Arbejderhistorie, SFAH

Se nedenfor

Netværk

 

 

 

 

 

 

       

 

www.iscar.org

 

www.iscar.org/dk

www.nndr.dk

www.dsa.uk

 

www.nvie.dk

 

International Society for Cultural Research, ISCAR

Section: Cultural Functional Neuropsychology

Danske Virksomhedsteori Konference [1986à]

Nordic Network on Disability Research, NNDR – NNDR.DK

Disability Studies Association, DSA

Nordisk Handicaphistorisk Forskning, NHHF

Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion, NVIE

 

Uddannelse

 

2000

1986

1979-1978

1971-1969

1968-1964

 

 

 

lektorgodkendelse (sem/uni)

cand.pæd.pæd. Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU

speciale C, klinisk psykologi og klinisk pædagogik, DLH

pædagoguddannelse, Dansk Fritidshjemsseminarium, DFS

studier ved Deutsche Sporthochschule Köln/Universität Köln, DSHK

 

Hjemmeside

 

johnbertelsen.dk

Aktiviteter   (kurser,  konferencer, seminarer) 

Produktion