Forum

Faglige netværk

Aktiviteter

Produktion

John Bertelsen

Tilbage til start

 

ISCAR, Nordiske- og Danske Virksomhedsteorikonferencer .

Desuden Handicaphistorisk forskning og foreningen Handicaphistorie .

Pensioneret 2015

Uddannelseskonsulent. Læring og uddannelse.
Uddannelsesprogrammmet ved DSV Guldborgsund
Konsulent. Stab/vindenenheden, Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Pædagogisk råd, formand
Lektor i pædagogik UC - UNI
Cand.pæd.pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet
Klinisk pædagogik. Klinisk psykologi. Specialpædagogik (C) , DPU
Aftagerpanel, Syddansk Universitet vedr. Masteruddannelse i rehabilitering
Formand  for Censorformandskab – censor MVU mm.
Lektorbedømmelsesudvalg i faget pædagogik
Nordic Network on Disability Research, NNDR.DK. Bestyrelsen

                      Uddannelse 

2012

2006

Uddannelseskonsulent. DSV Guldborgsund

Konsulent, Videnscenter for Specialpædagogik

                        

2003

Speciallærer, Voksenspecialundervisning, Storstrøms Amt

 

2000

 

Lektorgodkendt i pædagogik  – regi: cvu og uni

 

1986

 

Cand.pæd.pæd. - Danmarks  Pædagogiske Universitet

 

 

1980

 

 

 

Klinisk pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole

Klinisk psykologi, Danmarks Lærerehøjskole

Specialpædagogik – Speciale C, Danmarks Lærerhøjskole

 

1971

 

Pædagoguddannelse,  Dansk  Fritidshjemsseminarium

Studier ved Deutsche Sporthochschule Köln, Universität Köln

 

Arbejdspladser 

2012

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund.

·          Uddannelsesprogrammet

·          Team støttet beskæftigelse, undervisning og   uddannelse

2010

2006


2003

ViSP - DSV Guldborgsund; uddannelsesprogrammet

ViSP – konsulent. Stab. Vidensenhed
DSV Saxenhøj & Skovridergården

Videnscenter for Specialpædagogik, Storstrøms Amt
2005 Konsulentansættelse, ViSP
Dansk Handicap Forskning - NNDR.DK
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj
Efteruddannelsesprojekt
Sociale Virksomheder - ViSP - EU's Socialfond
Pædagogisk Råd, formand

2002

1990-2002

 

 

Udvikling og forsknings afdelingen, CVU Syd

Lektor i pædagogik. Seminariet for Formgivning Censorvirksomhed. Censorformand

·          Videreuddannelsen for pædagoger og lærere, DPU

·          Kursusledelse og ekspertgruppearbejde for BUPL

·          Lærer ved pædagogiske uddannelser og ved sundhedsuddannelser

·          Seminarielærer i psykologi og specialpædagogik

·          Praktikleder Dansk Fritidshjems Seminarium

 

1973-1982

Skoleleder. Falsters Lilleskole

 

 

1970-1973

Statens  Åndsvageforsorg, SÅ  Træningsskolen  Mose Allé.Faglige Netværk

International Society for Cultural and Activity Research, ISCAR

Enhancing the Cultural and Activity Approach for the New Generation Development in a Global World
III. ISCAR Congress

Paperpresentation: Solidaric learning relations – education as psycho-social rehabilitation
Section Cultural Functional Neuropsychology. University Sapienza, Rome 2011

Ecologies of Diversities.
The development and historical interarticulation of human mediational forms
.
Paperpresentation: People with handicaps in education – Breaking the isolation.
Section Cultural Functional Neuropsychology. San Diego, University of California, USA 2008

Acting in changing worlds: Leaning, communication, and minds in intercultural activities.
Paperpresentation: Education between recovery and integration in the inclusive labour market
Universidad de Sevilla & Universidad Pablo Olavide.
Seville. Spain. 2005
Cultural Functional Neuropsychology
Faglig sektion - netværk
 
Dealing with Diversity
Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands 2005

Activity Theory and Cultural Historical  Approaches to Social Practice
Paperpresentation: Theory and assimilative practice in the creative process
med Hanne Holm
University of Aarhus, Denmark 1998

Lev Vygotsky (1896-1996) -  Progress in human sciences and education
Paperpresentation: When care went working
State University, Russian Academy of Education, Moscow 1996

1.Internationaler Kongreß zur Tätigkeitstheorie
Hochschule der Künste, Berlin 1986

Dansk -  Nordiske Virksomhedsteori Konference fra 1986 og fortsat

Første  konference afholdt i 1986.
Herefter årlige konferencer med enkelte undtagelser.
Eksempler på bidrag: (2008) At være er at huske – om psykologi og pædagogik på marxismens-
leninismens prøvede principper. Oplæg i samarbejde med Jytte Bang, KU. 19. Konference om
virksomhedsteori. Kursuscenter Røsnæs. 
(2006) Dansk litteratur om marxistisk psykologi og pædagogik set I praksisperspektiv.
Rids 1970-1990 Kloge ’Hans’, Kant og Sovjetpsykologien. 17. Konference om virksomhedsteori
Se aktiviteter og produktion


Nordic Network on Disability Research, NNDR og Nordisk Handicaphistorisk Forskning

Rundt om handicap – diagnosticering og ny forskning
NNDR.dk seminar i samarbejde med Syddansk Universitet og Center for Handicap og Bevægelsesfremme
Odense. Syddansk universitet  2011

Futuras past – visjoner som var. Perspektiver på nordisk spesialpedagogik i fortid og fremtid
7. Nordiske Handicaphistoriske konference
Oslo. Oslo Universitet. 2011

Professionsudfordringer i mødet med børn, unge og voksne med handicap
NNDR.DK konference i samarbejde med DPU
Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitets skole 2010

10th NNDR Conference
Normativity, Knowledge and Praxis
NNDR.DK – board (JB)
Nyborg. Nyborg Strand 2009

Institutt  for Spesialpedagogikk, Oslo  Universitet, Norge
Disability, Life & Quality 
Danmarks Pædagogiske Universitet, København 2001

Vannferd og Velferd
Institutt  for Spesialpedagogikk, Oslo  Universitet 2000


Disability Research – disability studies  DSA CeDR 

9th  Biennial Disability Studies Conference. Lancaster UK. Lancaster University 2018

7 and 8th  Biennial Disability Studies Conference
Paperpresentation på konkefencerne I 2014 og 2016

6th  Biennial Disability Studies Conference
Disability, Powerty and Neo-Liberalism
Paperpresentation: Uønsket i Danmark - Bortsendt til Amerika.
Oplæg sammen med Birgit Kirkebæk. Lancaster UK. Lancaster University 2012

5th  Biennial Disability Studies Conference
Paperpresentation: Solidaric learning relations – education as psycho-social rehabilitation
Lancaster UK. Lancaster University 2010

4th  Biennial Disability Studies Conference
Paperpresentation: Breaking the isolation
Lancaster UK. Lancaster University 2008

3th  Biennial Disability Studies Conference
Paperpresentation: Research and learning
Lancaster UK. Lancaster University 2006

2th International Interdisciplinary Conference
Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin

Institutionen för nordiska språk
Stockholm.
Stockholm Universitet 2009Selskabet til  Forskning i Arbejderbevægelsens  Historie, SFAH
Bidrag  til  Arbejderhistorie
ABAs bibliografiske serie nr.11

 

Arbejdsoversigt

1971 - 1973 Træningsskole under Statens Åndsvageforsorg

Ansat ved Træningsskole under SÅ. Undervisning - specialpædagogik.
Skolen på Mose Alle, 2610 Rødovre.

1969 - 1995 Chefsvømmetræner i foreningen Vest/Brøndby senere i Taastrup Idrætsklub og
Sakskøbing Svømmeklub (eliteniveau). Underviser ved DSLFs kursusvirksomhed.
Beskikket Censor ved Danmarks Trænerskole Aalborg – Team Danmark samt Aalborg
Sportshøjskole

1973 - 1983 Skoleleder ved Falsters Lilleskole
Pædagogisk og administrativ ledelse. Undervisning og pædagogisk udviklingsarbejde
Falster Lilleskole, Brændte Ege, 4800 Nykøbing F.

1983 - 1989 Dansk Fritidshjemsseminarium

(1983-1989) Psykologi, (1984-1985) Praktikleder, (1986-1988) Specialpædagogik
(1987-1989) Kursusledelse
Dansk Fritidshjemsseminarium, Tæbyvej, 2610 Rødovre.
Hovedstandens Pædagogseminarium

1985 - 1991 BUPL & PMF - Pædagogseminarier
Kursusledelse - Konsulentarbejde - Centrale- og regionale kursusvirksomhed - Faglige
redegørelser og notater - Ekspertgruppearbejder.
BUPL. København

1983 - 1990 Psykologilærer ved Sygeplejeskole
Sygehjælper- og sygeplejerskeuddannelsen - Undervisning af lærergruppen
Sygeplejeskolen i Nykøbing F.

1990 - Censorvirksomhed
(2006) Referee European Journal of Social Work
(2006) Referee for tidsskriftet Arbejderhistorie
Selskabet til Forskning i Arbejderklassens Historie, SFAH
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Beskikket censor i almen pædagogik ved pædagoguddannelsen
Beskikket censor i pædagogiske fag ved håndarbejdslæreruddannelsen samt PD-uddannelsen.
Voksenundervisningscenter (HF). Censor i psykologi.
Censor Danmarks Trænerskole i Aalborg - Team Danmark
Censor ved specialer på Danmarks Lærerhøjskole. Videreuddannelsen for pædagoger
(2000) Formand for Censorformandskabet ved Håndarbejslæreruddan-bejdslæreruddannelsen
Lektorbedømmelsesudvalg i pædagogiske fag.
Censor ved uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed.
Det humanvidenskabelige område.
CVU-Lektorbedømmelsesudvalg.
Trænerakademiet, Aalborg Sportshøjskole

1985 – 1991 Videreuddannelsen for pædagoger
(1985-1986) Pædagogik, (1986-1987) Psykologi, (1987-1988) Pædagogik,
(1988-1989) Psykologi, (1989-1991) Specialpædagogik, (1985-1991) Specialevejledning

1987 – 1990 Danmarks Lærerhøjskole, afd. i Vordingborg
(1987-1988) Årskursus i indskoling , (1988-1989) Pædagogisk udviklings-arbejde
Undervisning og undervisningsteams.

1987 - 1989 Fysioterapeutuddannelsen

(1987-1989) Videnskabsteori og metodelære

1989 - 1991 VUC(HF) Vordingborg og Maribo
(1989-1991) Psykologi VUC-Vordingborg, (1990-1991) Psykologi VUC-Østlolland

1987 - 1990 Nykøbing F. Håndarbejdsseminarium

Seminarielærer: Pædagogik - Undervisningslære - Psykologi

1991 – 2000 Seminariet for Formgivning
Pædagogiske fag - Samfundsfag - Liniefagene: Undervisning - og folkeoplysning Kommunikation
og formidling - Studiemetodologi, studiemetoder - Praktikleder
Pædagogisk udviklingsarbejde - 'Forum for Skabende Arbejde' - udviklingsenhed og forlag
Faglige redegørelse - Studieordninger - Foredrag og seminarer

2000 - 2002 CVU-Syd, Seminariet for Formgivning
Pædagogik - Samfundsfag, uddannelsessociologi - Kommunikation og formidling Studiemetodik og projektarbejdsformer
'Forum for skabende Arbejde', Udviklingsarbejde, uddannelsesredegørelse
CVU Syd, forskningsgruppen vedr. Konstruktion af professionel identitet

2003 - 2005 Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Efteruddannelsesprojekt.
De Sociale Virksomheder, Storstrøms Amt.
Formand for Pædagogisk Råd, ViSP.

2005 - Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Konsulent. Udddannelsesprogram og supervision. Den Sociale Virksomhed Saxenhøj – Skovridergården

2008  og fortsat.  Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Specialpædagogisk konsulent – stab – vidensenhed – formand for pædagogisk råd
DSV Saxenhøj-Skovridergården.  Udvikling af uddannelsesprogram, funktionsuddannelser og
ungdomsuddannelser. Supervision og netværk 

Fra 2010  og fortsat ViSP og Den Sociale Virksomhed Guldborgsund
DSV Guldborgsund: sammenlægning af DSV Saxenhøj og DSV Falster
Udvikling af uddannelsesprogram samt supervision og netværk -  vidensdeling og -spredning

Fra 2012  JV Den Sociale Virksomhed Guldborgsund
DSV Guldborgsund: sammenlægning af DSV Saxenhøj og DSV Falster
Udvikling af uddannelsesprogram samt supervision og netværk -  vidensdeling og -spredning