Forum

Faglige netværk

Aktiviteter
Produktion
John Bertelsen
Tilbage til start

 

Forum for Skabende Arbejde blev etableret i 1993 af John Bertelsen som pædagogisk forlag og platform for udviklingsarbejde.

Pædagogisk udviklingsarbejde, projekter og metoder
Projektarbejde kan begribes på flere måder. En solid fælles forståelse af de metoder, der skal være ledende i et udviklingsarbejde er nødvendige også set i et etisk perspektiv.

Projektdesign, processer, evalueringsteori- og metoder
Udarbejdelse af projektdesign, arbejdsplan, gennemførelse metoder til evaluering.

Uddannelses- og institutionsudredninger i udviklingsperspektiv
Udredningsarbejder, -analyser samt vurderinger. Faglighed og opgaveløsning.
Uddannelse og profession.

Æstetiske læreprocesser
Det Skabende Arbejdes menings og betydning - fremstillingsprocessens etik og æstetik.
Teori og praksisformer til udvikling af kreative fag og -arbejdsformer.

Socialpædagogikkens rekonstruktion
Historiske indsigter som udgangspunkt for pædagogisk nytænkning.
Pædagogiske opgaver løses i dag ikke på et snævert fagligt grundlag men i samarbejde mellem flere professioner.

Pædagogisk filosofi og –teori
Dannelse og dannelsesteorier. Udfordringer til professionerne i en post moderne tid.
Er det muligt, at etablere et fælles værdigrundlag i pædagogisk arbejde ?

Pædagogiske relationer
Pædagog og barn – lærer og elev – studerende og lærer.
Om indholdet i de særlige relationer, der er grundlaget for pædagogisk arbejde.

Arbejde, omsorg og profession
Professionsbestemt omsorgsforståelse og faglige krav.
Forståelsen af arbejde og profession er under forandring. Gælder det også vores begribelse af omsorgen i arbejdsrelationerne?

Specialpædagogik
Kompenserende specialundervisning for voksne.
Lære- og uddannelsesprocesser.
Dansk Handicap Forskning.