Forum

Faglige netværk

Aktiviteter

Produktion

John Bertelsen

Tilbage til start

 


2021

 

The 10th Lancaster Disability Studies Conference 14.-16.september

 

Disability Studies has evolved at pace since the inaugural Lancaster Disability Studies Conference took place in 2003. Then Colin Barnes asked ‘Disability Studies: what’s the point?’, while Gerry Zarb asked whether disability research was ‘running out of steam’?

Over eight subsequent conferences we have consistently returned to these questions as the scope of Disability Studies as area of research, teaching, activism and practice as grown and permeated many new areas and fields. It is fair to say while we might continue to debate what the purpose and scope of Disability Studies is, it certainly hasn’t run out of steam. New theoretical perspectives have emerged and voices from the global south increasingly inform our discipline. Developments in aligned fields like Mad Studies and Neurodiversity have enriched our discussions.  We continue to strive to ‘do’ Disability Studies in a way that is accessible, inclusive and welcoming of all who want to participant.

Austerity, the rise of populism, the creation of hostile environments, climate change, and large-scale migration raise huge new challenges for Disability Studies. It would be easy to lose heart and be dismayed in the face of the growing inequalities disabled people face. However, the opportunity to grow and thrive an inclusive and expansive disability commons where we focus on practices of hope, resistance and organisation remains.

 

 

Oplæg af lektor Lars Bang Jensen, Aalborg Universitet og John Bertelsen:

The case of ”Emergency-Kindergartens” in Lolland, Denmark  - On the historical development of special education institutions  in Denmark

15-17th September 2020 #CeDR2020. Konferencen udsat til 2021 pga. Corona

 

SFAH TILBYDER:  sfah.dk/aktiviteter/forlaget-sfah/ SFAH skriftserie 55

Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika  Af Bertelsen, J & Kirkebæk, B.

 

 

 

The next edition of the Congress of the

International Society of Cultural-Historical

Activity Research will be held from 31 Aug

to 5 Sep2020, in the city of Natal (Brazil).

Visit the ISCAR 2020 website for more

information.

ISCAR members receive a discount on

registration fees. This is our society’s key

event so please come along!

 

2019

 

Kultur-, historisk- og virksomhedsteoretisk konference

 

Almenpsykologi versus partikularisering af psykologien i specialområder
Dette års konference om virksomhedsteori er den 30. I rækken siden de årlige konferencer om virksomhedsteori tog deres begyndelse for 31 år siden i 1988. Situationen i dag er på mange måder anderledes end dengang, og det er måske betegnende, at 1989 er det eneste år i den mellemliggende periode, hvor konferencen ikke blev afholdt.
Historisk set, er den aktuelle situation inden for psykologien i stor udstrækning knyttet til den række af sociale, politiske, teknologiske og ideologiske udviklinger og begivenheder, som fandt sted i 1989, og de efterfølgende år.
Et karakteristisk træk ved den aktuelle situation er efter arrangørernes mening et markant fravær af en fælles alment accepteret almenpsykologisk teoridannelse, som kan sikre konsistens og sammenhæng i de psykologiske foranstaltninger og interventioner som foretages indenfor de mangfoldige praksisområder, hvor psykologer har deres virke.
Konferencen er centreret omkring et spørgsmål om Almenpsykologi, dens indhold og dens nytte i praksis versus den partikularisering af psykologien i specialområder med hver sit teoriunivers uden overgribende sammenhæng, som kommer til udtryk i mange psykologers opfattelse af psykologi, i psykologisk praksis, i psykologiuddannelserne og i den offentlige debat.

 

John Bertelsen og Lars Bang Jensen:

Et nedslag i den historiske udvikling af specialpædagogiske institutioner i Danmark – I spændingsfeltet imellem Nødbørnehaver og mangfoldige (inkluderende) læringsmiljøer

 

 

(November 1.-3. Fjeldsted Kursuscenter)

Helte og pionerer i handicaphistorien

Konference i Handicaphistorien 7. juni 2019

Handicaporganisationernes Hus,

Blekinge Boulevard 2, Høje Tåstrup

 

Benennungsfeier

Otto-Felix-Kanitz-Hof

21., Kummergasse 7

 

Baujahr: 1993 – 1995

Architekten: Josef Fürstl

und Viktor Hufnagl

 

 

Otto-Felix-Kanitz-Hof

Der Pädagoge und sozialdemokratische Politiker

wurde am 5. Februar 1894 als Sohn eines jüdischen

Rechtsanwalts in Wien geboren. Schon früh engagierte

er sich in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei,

nach seiner Externistenmatura studierte er ab 1918

Philosophie und Pädagogik. Während des Ersten

Weltkriegs arbeitete er für die Kinderfreunde.

1919 wurde er mit der Leitung einer großen Ferienkolonie

beauftragt, wo er ein Konzept der Selbstverwaltung

durch die Kinder umsetzte. Kanitz hatte

das Ziel, den Kindern das Gefühl der Freiheit und

Menschenwürde zu vermitteln, was er auch mit der

Errichtung der Schönbrunner Schule erreichen wollte.

Kanitz musste nach den Februarkämpfen 1934 und

dem Verbot der Sozialdemokratie durch die Austrofaschisten

nach Brünn fliehen. Er kehrte bald wieder

zurück, wurde aber 1938 im November als Jude und

Mitglied der Revolutionären Sozialisten von der

Gestapo verhaftet. Er starb am 29. März 1940 im

Konzentrationslager Buchenwald.

 

 

 

 

 

Trondheim (Norway) 18-20 Jun 2019

ISCAR members are invited to join the

Nordic ISCAR conference, titled Research

and Practices Within and Across

Boundaries. Contributions may include

papers, posters and symposia.

 

 

2018

 

De i særligt grad sikrede. Sikringsanstalten, Nykøbing Sjælland

Konferencen afvikles gennem et samarbejde mellem Handicaphistorien og den

danske afdeling af Nordic Network on Disability Studies, NNDR

Handicaporganisationernes Hus, Taastrup (11.2018)

 

 

 

Natal (Brazil) 31 Oct – 1 Nov 2018

Hoster by the Federal University of Rio

Grande do Norte. Speakers will include

ISCAR President Katerina Plakitsi, ISCAR

Secretary and Brazil representative Adolfo

Tanzi Neto, and other cultural-historical

scholars from Brazil.

The Colloquium promotes integration,

dialogues among researchers of many

different universities in Brazil and abroad

to discuss themes related to Psychology,

Education and Science Education.

 

 

Hvad er en produktiv motivstruktur for mennesker i et moderne samfund?

Siden 1987har “Virksomhedsteori seminaret” været afholdt – stort set hvert år. 2018 ingen undtagelse.
Indenfor socialsektoren, såvel som i pædagogisk og socialpædagogisk sammenhæng, i arbejdslivet, og i den kliniske psykologi arbejdes der i stor udstrækning med at formulere og realisere udviklingsmål for klienters, brugeres, og ansattes livsvirksomhed. Det udgør i den sammenhæng et problem, at udviklingsmål og realiseringsmåder ofte formuleres af institutionelle og/eller administrative aktører ud fra en overordnet samfundsmæssig (konkurrencefokuseret økonomisk) logik, der er forskellig fra klienternes egne individuelle livsmotiver. Denne forskel har som konsekvens, at der skabes indre modsætninger i individernes motivstrukturer mellem egne og fremmedbestemte udviklingsperspektiver, og de deraf følgende målsætninger og praktiske handlinger bliver som følge af dette ustabile og tendentielt i modstrid med enten det ene eller det andet hensyn. Vi ønsker at udviklingsmål skal formuleres med udgangspunkt i klienters, brugeres, børns, de konkrete menneskers individuelle motivstrukturer, i overensstemmelse med deres egne udviklingsbehov og potentialer, og at disse skal realiseres på måder som i størst muligt omfang er samfundsmæssigt nyttige. Til forskel fra et snævert økonomiske konkurrenceperspektiv er det fra en psykologisk synsvinkel vigtigt her at rette opmærksomheden mod konkrete brugsværdi- økonomiske, æstetiske og etiske dimensioner i livet, og anvende disse som mål og vurderingskriterier, der er i samklang med en alment menneskelig opfattelse af hvad der udgør “et godt liv”. Dette indebærer nødvendigvis en fokusering på individuelt meningsfulde udviklingsmål som har et socialt nyttigt betydningsindhold.

Realisering af dette ønske forudsætter i en eller anden forstand en overordnet positiv vision for hvilke former for individuelle udviklingsmål, som er samfundsmæssigt nyttige, dvs. til gavn for en fællesmenneskelig udvikling af samfund på måder der i størst muligt omfang tillader at forskellige individuelle menneskelige udviklingspotentialer kan realiseres, og uden at visionen bliver til en ideologisk-moralsk spændetrøje. En ledetråd for udvikling af en sådan positiv forestilling om samfund og individuelle motiver kan være, at en samfundsmæssigt produktiv individuel motivstruktur er baseret på en grundlæggende overensstemmelse mellem den samfundsmæssige betydningsfuldhed og den personlige meningsfuldhed af de virksomheder, som realiserer individernes udfoldede potentialer, og at deres produkter tillige understøtter realiseringen af andre menneskers tilsvarende behov og motiver. De individuelle virksomheders samfundsmæssige betydningsfuldhed indebærer, at de understøtter opretholdelse og udvikling af flest mulig – ideelt set alle – samfundsmedlemmers udfoldelse af deres positive og kreative potentialer, og at de i det mindste er gavnlige i fht. opretholdelse af samfundsmedlemmernes liv ære og velfærd.

9.th Disability Studies Conference at Lancaster University UK

The Lancaster Disability Studies conference brings together researchers, practitioners, policy makers and activists from around the world, to share and debate research, ideas and developments in disability studies. In the 21st Century disability activism plays a vital role in identifying and challenging disablist policy and practices which limit and deny the rights of disabled people across the globe. Disability activism has provided a road map of good practice, offering ways to consider the means by which disabled people can live independent lives. Key questions for Disability Studies in this context are. What role does/can/should the academy play in supporting disability activism .In what ways can the relationship between the academy and activism develop praxis?

Disability activism, Participatory research approaches and practices, Impact of global economic changes, Welfare reform, War, conflict and political change, Institutions, independent living and citizenship, Normalcy and Diversity, Mad studies, Media Cultures, History, Literature and Arts, Transnational perspectives and the ‘Global South’, Borders, boundaries, migration and citizenship, Theoretical and methodological ideas and debates, Assistive technologies, Death, dying and end of life, Hate crime, violence and abuse, Social policy and legislation. We are also hosting a special conference stream on Critical Dialogues in Neurodiversity convened by the Participatory Autism Research Collective (PARC).

Respekten for kroppen – også når den er død?

Foreningen Handicaphistorien indbyder til temadag

den 15. juni 2018 i Handicaporganisationernes Hus

 

 

Professionelle blikke på den anden – en præsentation af bogen

Bogen undersøger ved hjælp af narrative forskningstilgange den kulturelle forståelses magt, der ligger indlejret i forskellige diagnoser, repræsenteret via sproget og fortællinger. Vi ser hvordan mennesker, der har levet et liv som outsidere eller marginaliserede, gennem diagnosen får en ny og tillokkende forklaring på deres liv, men ikke alle diagnoser, tjener til dette formål. Mange diagnoser er blevet opfattet og erfaret som stigmatiserende fx skizofreni, hjerneskadet og "åndsvag", og vi ser hvordan personer derfor søger at frigøre sig fra disse stigmatiserende kategorier. Det gør personer med identitetskategorien "åndsvag" fx via narrativer struktureret omkring fejlanbringelser. Udelukkelsen sker ikke kun på voksenområdet, men også i skolen. Vi møder børn med deltagelsesbesværligheder, der ikke-inkluderes i klasseværelset. Den skolepolitiske dagsorden, hvor så mange slags børn skal deltage i skolen som muligt, konstruerer nogle skævvridninger af inklusion. Med reference til Foucaults begreb om nutidshistorie (history of the present), illustreres i denne bog, hvordan historien viser at gentage sig, blot via nye retoriske og politiske greb.

Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet (05.2018)

 

 

 

Begrüßungsrede von Reinhard Todt, Präsident des Bundesrats / Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus: Otto Felix Kanitz wurde heute als Beispiel der Opfer des Nationalsozialismus bei der Gedenkveranstaltung im Parlamnet von Präsident Reinhard Todt sehr prominent gedacht ... Ich fände es schön, wenn wir diesen Ausschnitt über Facebook und Vorstandsverteiler streuen könnten.  Verd. Kanitz se produktion. Wien (2018.05)

 

 

The next ISCAR Congress will be in Natal (Brazil) in 2020.

The announcement in Quebec (2017) was welcomed with much

Enthusiasm from delegates, who were clearly hungry to be

Immersed in South American cultural-historical work.

 

29. Virksomhedsteori seminar

Siden 1987har “Virksomhedsteori seminaret” været afholdt – stort set hvert år. 2018 ingen undtagelse

Seminaret er en del af ISCAR familien. Foruden det nationale seminar ofte også med deltagelse af forskere fra Norge og Sverige afholdes der ISCAR Nordic (der går på skift mellem de nordiske lande). Det afholdes hvert 2-3 år. Det samme gælder ISCARs internationale konference.

Næste danske seminar på Fjeldsted Skov Kro (Fyn) (11.2018)

 

 

 

 

2017

 

 

Konference om virksomhedsteori 2017

Giver metoden sig selv?

Om praksis- og metodeudvikling i virksomhedsteorien

Udgangspunktet for årets konference er de spørgsmål der melder sig, når tanken falder på metode.
Hvad er metode overhovedet for noget i en virksomhedsteoretisk optik, og hvordan giver det
mening at tænke – og gøre – metode i et samfund, der i højere og højere grad efterspørger
manualiserede og kvantificerbare fremgangsmåder?
Således er tanken med årets møde at invitere til en fælles udforskning og diskussion af metode i en
virksomhedsteoretisk optik.  Dette er med henblik på at bevæge os udforskende i
sammenhængene mellem teori og praksis, mellem metodologi og metode, og sammen blive
klogere på det potentiale som virksomhedsteorien rummer; også som metodisk disciplin.

 

               Kommunikation, leg og læring – ledende virksomhedsformer og praksis.

                                     Om  næsten glemt praksis og metoder.

 

Maja Lisinas ”Kommunikation og psykisk udvikling fra fødslen til skolealderen” har i den danske
version 30 år på bagen. Daniil Elkonins  ”Legens psykologi”[1] er jævnaldrende. Det samme gælder
Lada Ajdarovas ”Barnets udvikling i de første skoleår”. Forfatterne har et udviklet blik for de
virksomhedsformer, der i særlige perioder i udviklingen er prominente – selvom de har fokus på
forskellige aspekter. Ufortjent er Lisinas kommunikationsforståelse og - hierarki  gledet lidt i
glemslen. Tilsvarende med Elkonins tilgang til barnets leg og placeringen heraf i forhold  til det jeg
vil kalde ”sociale (kooperative)” virksomhesformer vs. ”de genstandmæssige”. Ajdarovas originale
arbejde med de mindre skoelbørns læring bygger på metodologi udviklet af W.W Dawydow m.fl.
Det synes ganske forsvundet  eller fortrængt. (11.2017)

 

 Link til pp-præsentation

 

 

At bo på institution.

Temadag arrangeret af Handicaphistorien

 

 Link til pp-præsentation

 

 

Privat eller offentlig forsorg. Ideer og ledelsesstil

John Bertelsen og Birgit Kirkebæk – en sammenlignede undersøgelse: Privat eller offentlig forsorg:
En sammenligning af ledelsesstil på henholdsvis et kristent hjem for alkoholiserede og kriminelle
mænd og en tvangsarbejdsanstalt for samme ”type” indsatte.

Handicaporganisationernes Hus (11.2017)

 

 

ISCARs internationale kongres i Canada

 

 

 

NNDRs Nordiske Konference - Örebro

 

Udliciteret omsorg i nutidig og historisk belysning

Handikaphistorien. Temadag Handicaporganisationernes Hus (05.2017)

 

HSHS

 

 

Foredrag om ”Uønsket i Danmark-bortsendt til Amerika”
Østofte Historiske forening. Østofte. JB (02.2017)

 

2016

Konference om virksomhedsteori 2016
Konferencen afholdes i på Fuglsøcentret ved Helgenæs.
Tema: Virksomhedsteoriens omfang og grænser
I november 2015 blev “Foreningen Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori” stiftet.
Foreningen har til formål “at fremme udviklingen og den praktiske anvendelse af kulturhistorisk
virksomhedsteori og beslægtede teorier". I den anledning er det relevant at forsøge at etablere
overblik over hvad “kulturhistorisk virksomhedsteori” er for en størrelse, og hvad der udgør “beslægtede teorier”?

 

Virksomhedsteoriens udbredelse og omfang

Der eksisterer i dag forskellige teorier, synspunkter, og metoder, som hver på deres måde forstår sig selv som virksomhedsteori, eller som baseret på virksomhedsteori, og det kan derfor være nyttigt, at forsøge at danne et overblik over disse forskellige systemer, deres lighedspunkter og evt. forskelle.

Da foreningen i sit navn allerede peger på en bestemt tradition indenfor psykologien, som stort set alle vil anerkende som virksomhedsteori, nemlig den teori som er knyttet til navnene Vygotskij, Luria, og Leontjev, og et varierende antal andre navne, er det ligeledes relevant at forsøge at skabe klarhed over, hvad der er denne teoris omfang og grænser, dvs hvilke fænomener teorien afbilder, og i hvilket omfang og detaljeringsgrad de afbildes i teorien. Ligeledes er det relevant at skabe overblik over hvordan udviklingen er forløbet siden den første generation af teoretikere ophørte med at arbejde, og hvordan de mere eller mindre parallelle samtidige teoriretninger som virksomhedsteorien blev udviklet i forhold til (Rubinsteins variant af virksomhedsteori, Ananjevs komplekse tilgang, m.fl.) har beskæftiget sig med de samme, eller beslægtede fænomener.

Endelig er der den mangfoldighed af teorier og metoder, som i øvrigt bliver benyttet ved udvikling af virksomhedsteorien og i forbindelse med anvendelse af den i de relevante praksisfelter, som på forskellige måder kan være nyttige for virksomhedsteorien at forholde sig til i dag.

 

 

A N Leontjew på Marcuspladsen i Venedig

Fra”Warum Leontjew” samtale med Georg Rückriem

i anledning af 1.Kongress zur Tätigkeitstheorie, Berlin W. I

Demokratische Erziehung Heft.9/1986

 

Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Temadag om de handicaphistoriske samlinger

Handicaporganisationernes Hus. Taastrup ( 11.2016)

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Kulturforening

Lolland - Hunseby JB  (07.2016)

 

 

8th Lancaster Disability Studies Conference

Social policy and legislation

 

 

'Figures', performed by Liz Crow (2015).

 Claudio/Ahlers/Roaring Girl Productions

 

Different accounts - different “truths”. By Birgit Kirkebæk  and John Bertelsen.

Lancaster University. Lancaster UK  (09.2016)

 

Medlidenhedsdrab

Handicaphistorien afholder temadag

Handicaporganisationernes Hus (08.2016)

 

 

7th Nordic Conference on

Cultural and Activity Research

 

 

The conference invites researchers from the Nordic and Baltic countries

who use or are interested in the cultural and activity theoretical approaches.

Helsingør LO Højskolen (06.2016)

 

 

Jubilæumsarrangement. Kultur og Historie temadag.

Foredrag om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Saxenhøj- Sakskøbing (06.2016 JB)

 

 

Psykiatri, menneske og diagnose – i brydningerne mellem historie og nutid

Konferencens fokus er brydninger i blikket på mennesker,

der historisk og nutidigt har været omfattet af det psykiatriske blik,

når det gælder anbringelse, behandling og diagnose.

Det psykiatriske blik er tiltaget i betydning i synet på det, der opfattes som anderledes.

Det gælder både i forhold til psyko-logiske og filosofiske forståelser af det anderledes.

Hvilke former antager dette blik, når vi søger at forstå det, der historisk er blevet udgrænset som anderledes?

Hvordan kan det psykiatriske blik ses i lyset af samfundets brud og transformationer?

At forholde sig til det anderledes involverer spørgsmål om magt og etik.

Denne konference søger at sætte fokus på dette magtaspekt gennem nutidige og historiske analyser af det psykiatriske blik. (Marts 2016, KulturØen, Middelfart NNDR.dk)

 

2015

 

26. Danske Virksomhedsteori konference

Den danske ISCAR afdeling. Afholdt siden 1988 med enkelte undtagelser

Røsnæs Kursuscenter, Røsnæs (11.2015)

 

Tema: Mennesket tilbage i samfundet.

Gennem menneskeslægtens historie forvandles individerne fra biologisk determinerede væsner til
individer, hvis handlen stadig mere struktureres af (samfundsmæssigt) forudbestemte relationer,
erfaringer, viden, redskaber. Det enkelte menneske kan kun være genstand for psykologien og
pædagogikken ved at blive sat ind i rammen af relationssystemer, de handlemuligheder og
begrænsninger, som subjektet er en del af, kort sagt subjektets virksomhed.

 

§  Hvordan nutidens individualistiske ideologier påvirker faglige praksisser

§  Hvordan vedtagne praksisser indskrænker eller udvider fagpersoners handlemuligheder

§  Hvordan etableringen af livgivende menneskelige relationer i arbejdet med samfundets vanskeligst stillede grupper udfordres.

 

Hvordan kan virksomhedsteorien forklare disse processer og fænomener, og hvordan kan
 virksomhedsteorien udgøre et modsv
ar?

 

 

 

Socialpædagogikkens svigt – psykologiens følgagtighed

Oplæg ved konferencen JB

 

HIGHLIGHT OF THE DANISH ACTIVITY MEETINGS  Report of the 26th Danish Conference on Activity Theory

Klaus B. Bærentsen, Department of Psychology, Aarhus University (From ISCAR Neews-letter 2016)

The Danish Activity meetings started in 1988, and have except, for two periods, been held every year, usually at the

first weekend in September. Around 30 researchers are attending each time, out of a pool of 100-120. Each meeting

has a special theme that is decided by the group arranging the meeting, who are 3-4 persons elected at the earlier

conference. The following is a report from the last meeting held under the theme: Humans Return to Society

During history humans have been transformed from biologically determined creatures into individual agents, increasingly

acting in ways structured by societally predetermined relations, by accumulated experience, knowledge and tools. Human individuals may only become objects for psychology in so far as they are situated in the contexts of systems of relations, action possibilities and constraints, in which they are situated, shortly speaking the human activity (virksomhed / tätigkeit). The theme for the conference “Humans return to society!” and it has a special focus on:

􀁩 How the current individualistic ideologies influence professional practices.

􀁩 How established practices constrain, restrict or expand, the range of possible actions of the practicing professional.

􀁩 How the establishing of life-giving human relations is challenged in work with those who are worst of in society.

How may activity theory explain these processes and phenomena, and how may activity theory provide an adequate response?

 

􀁩 John Bertelsen gave a talk about “the disloyalty of social education work towards children, and the subservient role played by psychology”.

In his talk, he noted that in the early 20th century the Austrian “Kinderfreunde” established an institution in Wienna, to help abandoned children become members of society. Their work was based on a positive confidence in the children and aimed at supporting their selfdetermined efforts at acquiring abilities necessary to sustain a normal life in society. Similar efforts were made in postrevolutionary Russia. When social education work in Denmark was established as a professional education in 1980,this progressive understanding and history was abandoned.

The content of the education and its self-perception was adopted from the local tradition focusing on how difficult children were to be set right as the task adopted by Social education. Varying diagnoses and psychological proposals set the course of the pedagogical efforts. The conception of social education work as a project for emancipation was abandoned, the understanding of children contributing to cooperation and selfdetermination as the nucleus of the work given up, as was the notion of solidarity with the children, who are now conceived as causes for problems that have to be solved by intervention.

 

Røsnæs Kursuscenter  (11.2015)

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Bevaringsforeningen Sydlolland Historiske Minder

Rødbyhavn JB  (11.2015)

 

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Historisk Selskab for Handicap og Samfund. Temadag

Handicapsammenslutningernes Hus Taastrup   BK-JB  (11.2015)

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Radsted Pensionistforening af 1944

Radsted Forsamlingshus, Guldborgsund kommune  JB  (10.2015)

 

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Storstrøm, SLA

Stubbekøbing   BK-JB  (09.2015)

 

Historisk Selskab for Handicap og Samfund - Sommerkonference

Sommerens handicaphistoriske konference tager afsæt i det socialhistoriske forskningsprojekt

under Svendborg Museum, som netop har offentliggjort sin afsluttende rapport, ”Anbragt i historien”.

Formålet med projektet har været at bevare, dokumentere og formidle historien om mennesker,

som var anbragt uden for hjemmet mellem 1945 - 1980, dvs. børn og voksne anbragt på børnehjem,

åndssvageforsorgens anstalter, psykiatriske hospitaler, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve,

epileptikere og vanføre.

På konferencen præsenteres overordnede resultater og tematiske nedslag og vi stiller spørgsmålet:

Hvad kan vi bruge historien til?

(09.2015)

 

 

 

NNDR 13 th Research Conference

Se nndr.dk og nndr.org

Bergen, Norge (05.2015)

 

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. Foredrag

Center for Socialpsykiatri – Neuropædagogisk Center Søndersø

Lolland kommune, TRIGU  BK-JB  (04.2015)

 

 

 

Foredrag  om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Ravnsborg Lokalhistoriske Forening

Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv, Købelev (03.2015)

 

2014

 

Kultur-, Historisk og Virksomhedsteori

25. Danske Virksomhedsteorikonference

Kursuscenter Røsnæs

Røsnæs  (11.2014)

 

Kender du typen?

Konference - Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Handicaporganisationernes Hus

Taastrup (11.2014)

 

 

Etik, fortælling og handling

Nordic Network on Disability Research - DK

Forsorgsmuseet i Svendborg

Svendborg (11.2014)

 

Foredrag  om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Arbejdermuseet

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, SFAH

København (11.2014)

 

 

Foredrag  om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Lolland Falsters Historiske Samfund

Maribo (11.2014)

 

 

Foredrag  om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Meninghedsrådet

Rødbyhavn Sognehuset

Rødbyhavn  (11.2014)

 

 

Foredrag  om ”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”

Fagforeningen FOA

Fagforeningernes Hus

Maribo  (09.2014)

 

Sydney Australia (09.-10.2014)

 

 

Disability Studies Conference

Lancaster University

Lancaster UK  (09.2014)

 

 

The concept of dignity in a new historical context

 

        

Birgit Kirkebæk, Bente Dunker Bertelsen, John Bertelsen

 

Handicaphistorisk byvandring - temadag

Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Medicinsk Museion

København  (08.2014

 

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika

Reception Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, SFAH

Bøger& Papir

Sakskøbing  (08.2014)

 

 

 

2013

 

 

Kultur-, Historisk og Virksomhedsteori

24. Danske Virksomhedsteorikonference

Oplæg: Historiske eksempel om de deporterede

Kursuscenter Røsnæs

Røsnæs  (11.2013)

 

 

Konference NNDR

I centrum netværkets bog om blikke på mennesker med handicap

Bidrag: Kritisk syn på uddannelse, dannelse og arbejde

Handicaporganisationernes Hus

Taastrup  (11.2013)

 

 

 

 

 

Uønsket i Danmark, bortsendt til Amerika

Foredrag ved Birgit Kirkebæk og John Bertelsen

Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

Sakskøbing (09.2013)

 

 

 

 

A Nordic perspective on the Cultural and Activity approach in the Theory and Practice

The sixth Nordic ISCAR 2013.Paper:

Not wanted in Denmark, deported to America

Kristianstad University, Sweden (06.2013)

 


 

 

De udsatte

Historiske Beretninger Nr. 7

Artikel med Birgit Kirkebæk. Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

Sakskøbing (04.2013)

 

Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Årsmøde og generalforsamling

Taastup (04.2013)

 

Handicapforskningsnetværk

Bestyrelsen

UCC Metropol

København (03.2013)

 

 

 

Handicaphistorisk forskningsprojekt.

Temadag. Oplæg Birgit Kirkebæk og John Bertelsen

Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP

Næstved (03.2013)

 

 

 

2012

 

Uddannelsesprogrammet

Vejlederuddannelse og funktionsuddannelser

Den Sociale Virksomhed Saxenhøj og DSV Guldborgsund

2003 - 2012

 

Dialektik og politisk praksis

Mellem virksomhedsteori og ideologikritik

23.Danske Virksomhedsteori konference. Afholdt siden 1986

Røsnæs Kursuscenter (11.2012)

 

Culture, Disability, Theory

Encounters between Disability Studies and Cultural Studies

University of Cologne, October 2012

 

 

 

Disability, Poverty and Neo-Liberalism

VI.th Disability Studies Conference – CeDR -  Lancaster University

 

 

Titel:  ”Uønsket i Danmark – Bortsendt til Amerika” . Paper-presentation

Fælles: Birgit Kirkebæk og John Bertelsen. Materiale fra on-going bogprojekt med afsæt i

”Maribo Amts Tvangs-, Arbeids- og Daareanstaltoprettet 1866.

Fra 1868 og mindst til 1929 ”bortsendte” man mennesker fra anstalten til Amerika.

Det skete i et samarbejde mellem sognekommunerne og anstaltens ledelse.

Der var tale om mennesker, der enten var inddømt tvangsarbejde eller var anbragt

i afdelingen for sindssyge. Vi har registreret 25 bortsendelser.

De gamle bygninger anvendes fortsat. I dag til Bo-og støttecenter, Forsorgshjem og af

Den sociale Virksomhed Guldborgsund. Nu hedder stedet Saxenhøj.

Besøg: CeDRwww.lancs.ac.uk/disabilityconference/  Programme and Conference Archive

Lancaster UK. Lancaster University (09.2012)

 

 

Nordic Network on Disability Research – Denmark

·          Bogprojekt NNDR – forfatterforum – temadag maj 2012

·         Temadag CHR SFI og NNDR om handicapforskning i Norden og England

 

Patchwork – Learning diversities

An EARLI Congress supported by ISCAR

Internationalt forum for uddannelsesforskning

Serbien. University of Belgrade (08.2012)

 

Handicap  fremadrettet

Viden og faglige perspektiver

Konference. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Konferencen baserer sig blandt andet på bogen ”Handicapperspektiv – viden fremadrettet”

Odense. Hotel H.C. Andersen (02.2012)

 

3rd international Interdisciplinary Conference

Perspectives and limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin

Focus on Woman

Fran Hagstrom. University of Akansas

Fayetteville AR USA (07.2012)

 

Uddannelsesprogrammet ved DVS Guldborgsund

NYT om Funktionsuddannelser red. John Bertelsen

Udkommer 4 -6 gange årligt

Besøg:  jvdsvguldborgsund.dk

 

 

Rids 2003 -2012

Præsentation af uddannelsesprogrammets faser set over tid

I et samarbejde mellem DSV Saxenhøj, Storstøms Amt og Videnscenter for Specialpædagogik

iværksatte man fra 2003 udvikling af et uddannelsesprogram for borgere ved amtets sociale virksomheder.

I de første to år som efteruddannelse af personale til vejledningsopgaven. Denne del var støttet af EU's Socialfond

Ridset præsenterer programmets udvikling og faglige faser og der ridset perspektiver op.

Link til pp-præsentation

 

 

2011

 

 

Uddannelsesprogrammet ved Den Sociale Virksomhed Guldborgsund

Status 2011

Uddannelsesprogrammet har også i 2011 fungeret efter hensigten.

Der er stadig stor interesse blandt vores brugere/borgere for at deltage.

Programmet fra 2003 med en udvikling af praksis fra 2005 er fortsat meget levende.

I indeværende år vil omkring 25 mennesker have gennemført en funktionsuddannelse indenfor et fagligt område de selv har valgt.

Et nogenlunde tilsvarende antal er aktuelt i gang med et uddannelsesforløb.

Team støttet beskæftigelse, undervisning og uddannelse er skabt for at udvikle uddannelser i arbejdsfællesskaberne ved DSV Guldborgsund.

 

Lige Adgang For Alle

Udvikling af kursus til DSV Guldborgsund

Elektronisk adgang til det offentliges papirer til og om os

NEM-ID Pilot kursus. Bibliotek Guldborgsund, Net Cafeén og 

Team støttet beskæftigelse, undervisning og uddannelse.

 

 

Master i Rehabilitering – Syddansk Universitet

Aftagerpanel

Deltager fra 10.2011 i aftagerpanel vedr. Masteruddannelse i rehabilitering, Syddansk Universitet i Odense

Opgaven er at levere forslag og kommentarer til en fortsat udvikling af masteruddannelsen

(2011)

 

Rundt om handicap – diagnosticering og ny forskning

NNDR.dk seminar 2011

“Eksistens og diagnose patologiseringen af menneskers liv i et nutidigt perspektiv”

Oplæg ved Svend Brinkmann, Aalborg Universitet

Parallelle sessioner med udgangspunkt i aktuel forskning

NNDR.DK i samarbejde med Syddansk universitet, SDU

og Center for Handicap og Bevægelsesfremme

Besøg: www.nndr.dk Timelding til netværket her.

Odense. Syddansk Universitet (12.2011)

 

22. Danske Virksomhedsteori Konference

Tema - Virksomhedsteoretiske perspektiver på redskabsformidling

Temaet er valgt ud fra en interesse i at få specificeret forståelsen af et forhold, der er af

afgørende betydning i den virksomhedsteoretiske forståelse af menneskelig aktivitet;

redksbasformidlet praksis Redskaber udvikles i bestemte konkrete sammenhænge.

De kalder på bestemte typer af aktiviteter, og i takt med, at nye teknologier udvikles

omkring os, producers vores virksomheder og psykiske organer også på nye måder.

Vi tager udgangspunkt i definitionen af teknologi som læren om og studiet af de

praktiske fremgangsmåder i håndværk og industry, og om bearbejdelsen af råstofferne

i det hele taget. I denne optik skal ny teknologi altså ikke kun forstås som computer-

og IT-relaterede redskaber men nærmere som den samlede mængde af nye redskaber,

der former os som mennesker i dag.

Røsnæs. Røsnæs Kursuscenter (2011.11)

 

Inaugural Conference: Every Body In !

University of Otago  (2011.11)

 

 

Udfordringer til rehabilitering i Danmark – Fjerde danske rehabiliteringskonference

Arrangeret af Syddansk Universitet Marselisborg Centret RJ

Nyborg Strand(11.2011)

 

Nordic Network on Disability Research, NNDR is launching a new webpage and blog

NNDR is a multidisciplinary network of disability researchers. The purpose of NNDR is to advance research and development in the field of disability. The main place for the network is the biennial NNDR conference. Welcome to the new webpage and blog at www.nndr.org  Netværk for dansk handicapforskning: www.nndr.dk

 

Solidaric learning relations

Enhancing the cultural and activity approach for the new generation development in a global world

Neuropsychological approach to development and rehabilitative intervention: Paper presentation.  

I konferencen deltog der omkring 1000 forskere fra omkring 90 lande.

Derfor et meget stort udbud af præsentationer både i symposieform og som paper- og poster sessions.

Det blev besluttet af den næste – den IV ISCAR – conference skal afholdes i Sidney, Australien i 2014.

III. ISCAR Conference, International Society for Cultural and Activity Research

Rome. Università degli Studi Sapienza (2011.09)

 

Session: Neuropsychological approach to development and rehabilitative intervention

 

Tatiana Akhutina, Moscow   Julie Hengst, Illinois

 

John Bertelsen, Denmark  Kolebin Lyng, Norway

 

 

 

Perspectives of Supported Employment in European policies and practices

Findings and recommendations

10th EUSE Conference – European Union of Supported Employment

Støttet beskæftigelse (supported employment) er i den danske beskæftigelsespolitik en uofficiel term

Ved DSV Guldborgusnd har vi dannet et team for: Støttet beskæftigelse, undervisning og uddannelse

Hvor uddannelsesprogrammet ( funktionsuddannelse, ungdomsudannelse mm.) ses i sammenhæng med

med udplaceret, støttet beskæftigelse.

København. Copenhagen Marriott (2011.06)

 

Velfærdspolitik og social dumpning

Polske stemmer

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie.

Præsentation ved Søren Kolstrup.

Oplægsholderen har udgivet bog med same titel: Polske stemmer

København. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (2011.05)

 

Futures pastVisjoner som var

Perspektiver på nordisk specialpædagogik i fortid og fremtid

7. Nordiske Handicaphistoriske Forskningskonference

Oslo. Oslo Universitet  (2011.05)

 

 

 

11th Nordic Research Conference – Nordic Network on Disability Research, NNDR

 

NNDR er et nordisk netværk om handicapforskning. NNDR.DK er det danske netværk

Fælles nordisk konference afholdes hvert andet år. Nationale konferencer ligeledes.

Nordiske hjemmeside: www.nndr.org

Island. Universitetet i Reykjavik  (2011.05)

 

 

Forskning och utvecklingsarbete inom området funktionshinder, rehabilitering og habilitering

4. Vårseminar – Forskningsgruppen om funktionhinder

Fakultet for Hälse & Samhälla gm.

Malmø. Malmö Universitet  (2011.04)

 

 

Rehabilitering – ét begreb forskellige perspektiver

Temadag ved Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU

Oplæg: Solidariske læringsrelationer og deres bidrag til rehabilitering

Flere oplæg og paneldiskussion – rehabiliterings begreber og -perspektiver

Odense. Syddansk Universitet (2011.02)

 

 

Dagtilbud til unge udviklingshæmmede

 

Temadag om dagtilbud til unge udviklingshæmmede – Perspektiver i  Handicapkonventionen

Gentofte. Job og Aktivitetscentret, Gentofte (2011.02)

 

 

Uddannelse til alle

Den Sociale Virksomhed Saxenhøj og Den Sociale Virksomhed Falster

begge i Guldborgsund kommune er lagt sammen til en virksomhed:

Den Sociale virksomhed Guldborgsund

Der er oprettet et tværgående team for støttet beskæftigelse, undervisning og uddannelse

Sigtet er en fortsat udvikling af et uddannelsestilbud til alle borgere, der benytter DSV Guldborgsunds mange værksteder.

Uddannelsesprogrammet rummer bl.a. non-formelle funktionsuddannelser, dele af uddannelsen til unge med særlige behov og udplacerede uddannelsespladser med mentorordninger.

Teori og metoder søges udviklet også i forhold til kvalificering af vejledning (uddannelsesopgaven)

Forpligtigelse til vidensdeling- og spredning – samt netværk.

 

Fotos (1): Socialministeriet – Saxenhøjs værksteder

 

 

Fotos (2):  SocialministerietSaxenhøjs værksteder

 

 

Uddannelsesprogrammet – Nyhedsbreve 2011

FU-Nyt nr. 1-5. 7 årgang af nyhedsbreve om funktionsuddannelser DSV Guldborgsund

Borgerpjece om uddannelsesprogrammet 2011

Faglig pjece om uddannelsesprogrammet 2011

 

 

 

2010

 

Den store løsladelse – en kulturhistorisk beretning

Empowerment-bevægelserne  blandt udviklingshæmmede 1980-95

Forsvar for doktorgraden ved Frank Bylov. Aarhus universitet, DPU  (2010.11)

 

Identitet og selv i virksomhedsteorien

21.  Danske Virksomhedsteori konference

Kursuscenter Røsnæs (2010.11)

 

 

International Society for Cultural and Activity Research : ISCRAT - ISCAR

Konferencen blev afholdt første gang tilbage i 1986 og har været afholdt

siden. Det danske netværk er tilsluttet til ISCAR: internationalt forum for

kulturhistorisk-  og kritisk psykologi.

ISCAR blev dannet i Sevilla 2005 – men går tilbage til ISCRAT

konferencen 1986 der blev afholdt ved Hochschule der Künste i Berlin W.

 

 

Mere om diagnoser

Videnskampe på handicapområdet

Temadag ved Videnscenter for Bevægelseshandicap, VfB

Vingstedcentret (2010.10)

 

 

FNs  Handicapkonvention

Temadag Guldborgsund kommune

Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2010.09)

 

 

Rehabilitering - habilitering

Pædagogisk Temadag på ViSP

Oplæg ved filosof, professor Uffe Juul Jensen, Aarhus universitet

Videnscenter for Specialpædagogik – pædagogisk råd (2010.09)

 

 

Solidaric Learning Relations, Education as psycho-social rehabilitation

5th International Disability Studies Conference

Theoretical and methodological ideas and debates

Lancaster. Lancaster University (2010.09)

Link til paper link til pp-præsentation

 

  

Professionsudfordringer i mødet med børn, unge og voksne med handicap

Nordic Network on Disability Research. DK i samarbejde med DPU

NNDR.DKs 2010 Konference

Keynotes: Lars Grönvik, Uppsala Universitet og Kim Rasmussen, RUC

Parallelle sessioner – discussant.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, København (2010.05)

 

 

 

National konference for kommunale handicapråd

Det Centrale Handicapråd

Hotel Nyborg Strand (2010.05)

 

Almagt og afmagt – Specialpædagogikkens holdninger, 0handlinger og dilemmaer

Oplæg Birgit Kirkebæk

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (2010.04)

 

Uddannelse, Læring og vejledning

Personalekursus Faxe Kommune, Faxe Dan Hostel

Faxe Vandrehjem PP-præsentation  (2010.02-03-04)

 

 

 

Nyt om funktionsuddannelser

2010. 6.årgang. 4-6 numre

Nyhedsbrev om uddannelsesaftiviteterne

Den Sociale Virksomhed Saxenhøj

 

Redaktion

John Bertelsen

 

 

2009

 

Nye fællesskaber
20. Danske Konference om virksomhedsteori, ISCAR
Røsnæs Kursuscenter (2009.11)

Aktuelle handicapforskningsprojekter
NNDR.DK – Temadag på Danmarks Pædagogiske Universitet
København. DPU (2009.11)

Omsorg versus overgreb – Aktuelle etiske temaer belyst i et handicaphistorisk lys
Historisk Selskab for Handicap og Samfund
København. Ungdomsskolen i Utterslev  (2009.11)

Neuro-paradigmet 2009 – en ny faglighed på handicapområdet ?
Specialpædagogik i et krydsfelt
Vigsted. Videnscenter for Bevægelseshandicap, VfB (2009.11)

Læringens relationer – uddannelsesprogrammet
Socialpsykiatri – socialpædagogik og specialpædagogik
Præsentation for Klintegården (2009.10)

Odense Værkstederne
Skovgården
Odense. DSV Saxenhøj - Skovridergården (2009.10)

Specialpædagogik.dk – Specialpædagogikken under pres
Temadag. Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Næstved. Videnscenter for Specialpædagogik (2009.09)                                                           

På vej mod bruger ledet uddannelse
On going uddannelsesprojekt til mennesker med læringsvanskeligheder
København. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI (2009.09)

Link til PP-præsentation

Ingen behandlingskæde er stærkere end det svageste led
Tværfaglig temadag – om arbejdet omkring børn og unge med erhvervet hjerneskade
Guldborgsund kommune. Rådhuset (2009.09)

Uddannelse i specialpædagogisk perspektiv
Videnscenter for Socialpsykiatri, ViSP
Personaleseminar. Medarbejdere ved Videnscenter for Socialpsykiatri, ViSP (2009.09)

Kompetenceudvikling og uddannelsesprogram til brugerne Sociale Arbejdsmarkedscenter
VASAC - Slagelse, DSV Saxenhøj (2009.09)

Tidsskriftet Socialpsykiatri
Videnscenter for Socialpsykiatri
Interview: kompetecenceudvikling og uddannelsesprogrammet (2009.09)

2th International Interdiciplinary Conference
Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin
Stockholm. Stockholm UniversityNordiska Institut (2009.06) Link.

Rehabilitering og brugerinddragelse
Pædagogisk Temadag på  ViSP
Rehabilitering v. Elisabeth Kampmann, Nye tider v. Anita Holm
Næstved. Videnscenter for SpecialpædagogikViSP (2009.04)

Challenging Positions in Disability Research
Normativity, knowledge and praxis
10th NNDR Conference
Nyborg. NNDR.DK – Board. Nyborg Strand Konferencecenter. Link til poster (2009.04)

Uddannelse til de svageste borgere
Om bruger-ledet uddannelse
Kompetencestrategier i fremtidens  socialpsykiatri
KLs og Videnscenter for Socialpsykiatris konference  Link til paper (2009.03)

Livsførelse – Handleplaner - Pædagogik
DSV Saxenhøj - Skovridergården
Ledelse – MED-udvalg
Sakskøbing.DSV Saxenhøj-Skovridergården Link til paper (2009.01)

2008

Tema Rehabilitering Videnscenter for Specialpædagogik
Uddannelsesprogrammet  et samarbejde mellem Den Sociale Virksomhed Saxenhøj og ViSP
Inspiration fra to konferencer (2008.11)
Næstved. Videnscenter for Specialpædagogik. Link til paper (2008.11)

Uddannelsesprogram – Casestudier – Skovridergården
Oplæg vedr. uddannelsesprogrammet. Skovridergården (2008.11)

Link til PP-præsentation

Introduktion til uddannelse – læring CSV-København (2008.11)
Voksenspecialundervisningen, København (2008.11)

Passion, engagement og virksomhedsteori
19.Konference om virksomhedsteori
”At være er at huske”

Oplæg  JB: Psykologi, politik – et historisk rids
Røsnæs. Røsnæs Kursusejendom. Link til paper (2008.11)

Die Kooperation als kategorischer Imperativ
O.F. Kanitz und die Tradition der sozialistsichen Pädagogik in Dänemark

Symposium: Von anfang an.
Die Schönbrunner Schule 1919-1934. Beitrag JB
www.kinderfreunde.at
Wien. Schloss Schönbrunn (2008.10)

Von anfang an….
Symposium Schloβ Schönbrunn Okt. 2008 - 100 Jahre Kinderfreude

Die Kooperation als kategorischer Imperativ
O.F. KANTIZ und die Tradition der sozialistischen Pädagogik in Dänemark

Beitrag von John Bertelsen
Dozent u. Berater
Wisssenzentrum Behindertenpädagogik - Dänemark

Die Schönbrunner Schule i Wien  - Pædagogik og samfund (1919-1934)
Link til litteratur. Link til O.F.Kanitz

Schloss Schönbrunn og ”Die Kinderfreunde” 1919
Umiddelbart efter afslutningen på 1.verdenskrig og sammenbruddet flygtede kejserfamiliens fra Schönbrunn. O.F. Kanitz m.fl. – besluttede på vej hjem fra ”Kinderlager Gmünd” – at besætte/indtage slottet til bl.a. børnehjem, pædagogisk centrum for mange aktiviteter, pædagogseminarium (med Kanitz som leder), redaktion for ”Die Sozialistische Erziehung” mv. Nedenstående er klip fra en kort film optaget ved den lejlighed. Mange børn sultede. Omkring 5000 børn stod på rad og række for en skål suppe. Film venligst stillet til rådighed af professor Heinz Weiss, Wien. Film
vist ved symposiet.

300 Wienerkinder werden beim Einsatz

des Staatspolizeis ausgewiesen. FOLKETIDENE 26. März 1928

Cultural Functional Neuropsychology
II. ISCAR Co
nference: Ecologies of Diversities, San Diego University
ISCAR Section: Cultural Functional Neuropsychology
www.iscar.org/section/ .
USA, San Diego (2008.09)

People with handicaps in education – Breaking the isolation
II. ISCAR Conference: Ecologies of Diversities, San Diego University
Paper JB: The developmental and historical inter-articulation of human mediational forms.
Theme B: The social construction of [dis]ability and difference/homogeneity
www.iscar.org
USA, San Diego (2008.09)

Breaking the isolation – inspiration from the social model
4th Disability Studies Conference, Lancaster University – Paper JB
www.disabilitystudies.net
Lancaster UK, Lancaster University (2008.09)

Læringsteorier og sund fornuft i specialpædagogik – Temadag ViSP
Oplæg ved Knud Illeris og John Maul.
www.visp.dk/vidensenhed
Næstved  - Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP (2008.05)

Mennesker med handicap i uddannelse – Brydning af isolation
Forskning och utvecklingsarbeten inom handikappområdet. Hälse och Samhälle.

Malmö. Malmö Universitet (2008.04)

Vejledning og uddannelsesprogram
Odense kommune - Projektafdelingen
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2008.04)

Netværk
Støtttet beskæftigelse og uddannelse
Studiebesøg fra Japan. Fra Tomoe Shegedas rapport (2008.04)

2007

Nuläge och framtidens utmaninger – Nordisk forskning om funktionshinder
NSH, NHV, NNDR.DK og SFI
Syddansk Universitet  - København Kommunehospitalet (2007.12)

Kollegial supervision
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj - Skovridergården
(2007.11)

Læring og uddannelse - til det virkelige liv.
Oplæg til LEVs Landsmøde, Vingstedcenteret
(2007.10)

Unge og voksne med særlige behov - i uddannelse
Introduktion til Funktionsuddannelse

Videnscenter for Specialpædagogik. ViSP - Næstved
(2007.09)

Funktionsuddannelse - Uddannelsesplanlægning
Saxenhøj - Skovridergården
(2007.05)

Handicapforskning - kommunalreform
Leif Olsen, Akf
Videncenter for Specialpædagogik, Temadag
(2007.03)

2006

Den kulturhistoriske skole - udviklingen i Danmark 1970-1990
"Kloge Hans", Kant og Sovjetpsykologien

17. Danske Konference om Virksomhedsteori
Kystgården (2006.11)
www.iscar.org/dk

Unge med særlige behov - netværk
Vordingborg kommune (2006.11)

Brugerinddragelse i forskning
Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU og NNDR.DK
København (2006.11)

Research and learning
Disability Studies Association Conference
DSA-konference Paper JB
Lancaster University (2006.09)

 

Nye veje til det rummelige arbejdsmarked
Personlig støttet beskæftigelse

Paneldebat på NIP-konference
Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (2006.08)

Pædagogisk vejledning og rådgivning
Oplæg til D/M-afdelingen, ViSP
Videncenter for Specialpædagogik (2006.06)

Normal life?
Foredrag ved Phillip Ferguson
Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU
(2006.05)

Socialpolitik og handikap
Socialforskningsinstituttet
Paper: www.handicapforskning.dk
(2006.03)

Normalisering og handikap
NNDR.DKs konference
Aarhus. Marselisborg
Paper: Funktionsuddannelse og realkompetence
(2006.03)

Måling og evidens
Social Kritik. Den Sociale Højskole
(2006.02)

Hjerneskade - fremtidsværksted
Kursusrække. Den Sociale Virksomhed Saxenhøj
(2006.01)

Uddannelsen og aftalen
Kursusrække. Den Sociale Virksomhed Saxenhøj
(2006.01)

2005

Forandringstider - fornuft og følelser
BST - Køge, ViSP (2005.12)

Nye krav til teori, metode og praksis
16. Konference om Virksomhedsteori

Specialpædagogisk review (JB)
Nyborg (2005.11)

Temadag om stress
Carl Kollatz Hansen, Center for Stress
Videncenter for Specialpædagogik (2005.11)

Handicap som social konstruktion
Temadag med Steen Bergtsson, SFI
Pædagogisk Råds temadag III
Videnscenter for Specialpædagogik (2005.09)

Education between recovery and integration in the inclusive labour market
Oplæg ved sessionen: Learning and knowlegde construction in social practice
Sevilla.
First ISCAR Conference (2005.09)

Relationer og læring
Kursus for medarbejereViSP
I samarbejde med Charlotte Stavis
Videnscentret for Specialpædagogik (2005.06)

Handicapforskning - metoder
Socialforskningsinstituttet (2005.04)

Uddannelse, arbejde og praksis
Temadag, VI - Vejlederuddannelsen
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2005.02)

2004

Viden som fælles projekt
Om erfaringer med aktionsforskning og opbygning af faglige netværk
Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP (2004.11)

Offentlig og privat samarbejde
Konference om den 3. vej
Sakskøbing (2004.11)

Den kulturhistoriske tradition som dynamisk omdrejningspunkt for teoriudvikling
15. Konference om Virksomhedsteori
Aarhus (2004.11)

Handicapforskningens tilstand i Danmark
Nordic Network om Disability Research
Odense (2004.11)

Pædagogisk diagnostik
Temadag V - Vejlederuddannelsen
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2004.10)

Revakonference
Fokus på sundhed og sygdom
Storstrøms Amt og kommuner (2004.09)

Videncenter om kommunikation, VIKOM
Netværksmøde
København (2004.06)

Uddannelse til alle
Muligheder og barrierer
Den Sociale Virksomhed Falster (2004.06)

Socialpsykiatri
Temadag i efteruddannelsesprojektet:
Vejleder i funktionsuddannelse
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2004.05)

Kommunikation - Tegn til tale
Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP
Sakskøbing (2004.04)

Kommunikation - Multiple Funktionsnedsættelser
Nordic Network for Disability Research og VIKOM
Danmarks Pædagogiske Universitet (2004.04)

Uddannelse og læring
Temadag i efteruddannelsesprojektet:
Vejleder i funktionsuddannelse
Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2004.02)

Socialpolitik og handicap
Oplæg JB: Vejlederuddannelsen
Socialforskningsinstituttet (2004.01)

Temadag om socialfagligt samarbejde
Storstrøms Amt (2004.11)

2003

Leontjevs Videnskabelige værk
- virksomhedsteoriens nuværende status og udvikling

XIV. Konference om Virksomhedsteori
Nyborg. Kystgården (2003.11)

Helhed i beskæftigelsespoletikken
Beskæftigelsesministeriets forskningskonference
Frederiksberg (2003.11)

Uddannelse-arbejde
Netværk: Specialskoler, Sociale Virksomheder og Handicapvidencentret
Sakskøbing. Den Sociale Virksomhed Saxenhøj (2003.11)

Samtale og vejledning
Temadag (II) - Efteruddannelsesprojekt: www.socialfonden.net
Værkstederne Saxenhøj (2003.10)

Voksne Udviklingshæmmedes Livsvilkår, VUL
Konference arrangeret af LEV og DPU
Fakse Vandrehjem (2003.09)

Det rummelige arbejdsmarked
Konference, Socialforskninginstitutet.
København (2003.09)

Sygdomsbegrebet
Konference. Storstrøms Amt og 24 kommuner
Karrebæksminde (2003.09)

Arbejde og specialpædagogik
Temadag(I) - Efteruddannelsesprojekt, http://www.projekt-saxenhoj.dk/funktionsuddannelse
Tilrettelæggelse og foredrag: Engang var arbejde og omsorg tvillinger.
Værkstederne Saxenhøj (2003.05)

Storstrøm Amts Sociale Virksomheder
Efteruddannelsesprojekt. Oplæg for amtets værkstedsledere.
Den Sociale Virksomhed Varmecentralen i Præstø (2003.05)

Videnscenter for Specialpædagogik
Temadag for medarbejderne ved Specialskolerne for Voksne i Næstved og Nykøbing F.
Maribo (2003.05)

Brugerinformation og forskerintention
Nordic Network for Disability Research.
København. Danmarks Pædagogiske Universitet (2003.03)


2002

Bevidsthedsdannelse
XIII. Konference om virksomhedsteori  Link
til abstract
Nyborg. Kystgården (2002.11)

Dealing with Diversity

Tools an resources for human development in social practices
5.th International Congress for Cultural Research and Activity Theory, ISCRAT-ISCAR
Amsterdam.
Vrije Universiteit (2002.06)Fokus på Centre for Videregående Uddannelser
Forskning- og Udviklingsvirksomhed i Folkeoplysning og Voksenundervisning, FOFU-RUC
København. Christiansborg (2002.05)

Seminar om socialpolitik og handicap
Evaluering, metoder og praksisformer på handicapområdet
København. Social Forsknings Instituttet, SFI (2002.02)

Tools in learning tutoring and counselling skills
IKT baseret videregående vejlederuddannelse.
Socialhøgskolen i Oslo. Næstved. CVU Syd (2002.02)

2001

Læring – Individ og Samfunn
12.Nordiske Virksomhedsteorikonference – ISCRAT-DK
Oslo. Lysebu Konferencecenter (2001.11)

Det lange perspektiv på arbejderhistorien
Metodologi i historieskrivning og udkast.
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
København. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (2001.10)

Kan vi lære af 1920-ernes pædagogik ?
Om rekonstruktion af socialpædagogikken
John Bertelsen: En proletar slår ikke sine børn
Otto Felix Kanitz' pædagogik i 'Det Røde Wien' 1918-1934
CVU Syd, Seminariet for Formgivning (2001.10)

Uddannelsessociologi
Folkeuniversitetet, Pædagogisk Sektion, SFF (JB)
Nykøbing F. CVU Syd, Seminariet for Formgivning (2001.10)

Disabiblity, Life and Quality
5th.Annual Research Conference of Nordic Network on Disability Research.
København. Danmarks Pædagogiske Universitet (2001.10)

2000

Læring og deltagelse
Paper: Pædagogiske relationer (JB)
International Society for Cultural Research and Activity Theory Nordisk Sektion (2000.11)

Lektorkvalificering og lektorbedømmelse
Seminar for lektorbedømmelsesudvalgene
Undervisningsministeriet og Censorformandskabet (2000.09)

Vannferd og Velferd
4.Nordiske Handikaphistoriske Konferanse
Institut for Speciallpedagogik.
Oslo. Oslo Universitet (2000.08)

Fjendens barn
Institut for psykologi og specialpædagogik. Center for Handicaphistorisk Forskning
København. Danmarks Lærerhøjskole (2000.06)

Forskning i arbejderbevægelsens historie
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
København. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (2000.05)

Forskning i Voksenundervisning og Folkeoplysning
Netværk - Pædagogisk sektion – FOFU,RUC
København. Christiansborg (2000.04)

Fra faglig undervisning til projekter
Seminariet for Formgivning og Pædagogisk Sektion (2000.03)

1999

Udvikling og Diversitet
10.Danske konference om Virksomhedsteori
ISCRAT-Danmark (1999.11)

Forskningsophold i Wien (2)
Tema: En proletar slår ikke sine børn
Otto Felix Kanitz' pædagogik i 'Det Røde Wien' 1918-1934
* Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung
* Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes-
* Kammer für Arbeiter u.Angestellte für Wien.
* Arkivarbejde, interviews, samtaler med informanter (1999.10)

Forskningsophold i Wien (1)
Tema: En proletar slår ikke sine børn
* Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung,VGA
* Kammer für Arbeiter u. Angestellte für Wien,AK
* Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, DÖW-
* Bibliothek Universität Wien (1999.03)

1998

Socialismens pædagoger under Austro-marxismen
9.Danske Virksomhedsteorikonference
ISCRAT-Danmark (1998.11)

Reformpædagogiske bølger
Foredragsrække i samarbejde med Benny Kastrup Hansen
Seminariet for Formgivning, Pædagogisk Sektion (1998.09)
Activity Theory and Cultural Historical Approaches to Social practice
Fourth Congress of the Inter-national Society for Cultural Research and

Activity Theory - ISCRAT Conference
Contribution: Theory and assimilative practice in the creative process within the present development of education. Hanne Holm og John Bertelsen
Aarhus. Aarhus Universitet (1998.06)


'Om de vilde'
Center for Handicaphistorisk Forskning
Institut for Psykologi og Specialpædagogik
København. Danmarks Lærerhøjskole, DLH (1998.04)

Det Skabende Arbejde
Pædagogikkens problem med det skabende arbejde
Seminar. Tilrettelæggelse, program og paper (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning - Forum for Skabende Arbejde (1998.04)

Pædagogiske tendenser i voksenundervisningen
Voksenpædagogisk konference. Vidensopsamling og voksenundervisning.
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning - Kursusafdelingen (1998.04).

'Det europæiske menneske'
Pædagogisk Sektions foredragsrække
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1998.03).

Pædagogik i terapi - Terapi i pædagogik
Voksenunderviseruddannelsen
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1998.02)

Fra kommunesocialisme til velfærdsstat
Pædagogisk Sektions foredragsrække
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1998.02)

1997

Det skabende arbejde og den udviklende undervisning
Præsentation af vores bog af samme navn. Hanne Holm og John Bertelsen.
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.11)

Betydning og mening - pædagogisk praksis
Fremstillingsvirksomhed - Udviklende undervisning
8. Danske Konference om Virksomhedsteori
ISCRAT-Danmark (1997.11)

Voksenpædagogik
Folkeuniversitetet i samarbejde med Pædagogisk Sektion .
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.11)

Hånd-Arbejde - Underkastelse eller frigørelse ?
Oplæg ved 'Håndarbejdets Dag' sammen med Hanne Holm.
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning. (1997.11)

Pædagogik er ikke terapi
Pædagogisk Sektions foredragsrække
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.10)

Projektarbejde, historie og metodologi
Kursus for seminarielærere
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.10).

Projektarbejde som undervisningsform
Benny Kastrup Hansen og John Bertelsen
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.09)

Seminar om det nye paradigme i spædbarnsforskning
Institut for Psykologi og Specialpædagogik - Center for Handicaphistorisk Forskning
København. Danmarks Lærerhøjskole (1997.05)

Kvalitetsudvikling
Forsknings- og Udviklingsvirksomhed i Folkeoplysning og Voksenundervisning.
København. Christiansborg (1997.05)

Om brug af intelligensprøver i handicaphistorisk belysning
Center for Handicap- Historisk Forskning - Institut for Psykologi og Specialpædagogik København. Danmarks Lærerhøjskole (1997.04)

Etik og Pædagogik
De kalder det undervisning, men er det nu det ?
Seminar. Tilrettelæggelse og program (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.04)

Håndværk og teori
Foredragsrækken. Pædagogisk Sektion (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.04)

Lærerkvalifikationer og pædagogik
Seminarielærerens pædagogiske kvalifikationer
Undersøgelse for rektorforsamlingen ved Håndarbejdsseminarierne
Præsentation af rapporten sammen med Hanne Holm (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.03)

Ungdom og studier. De kan jo ikke studere?
Pædagogisk Sektion, foredragsrækken
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1997.02)

1996

Indtryk fra Moskva konferencen om L.S. Vygotskij
Om den internationale forskning i L.S. Vygotskijs psykologi.
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.11)

Refleksivitet, kompetence og meningsdannelse
7. Danske Konference om Virksomhedsteori
ISCRAT-Danmark (1996.11)

Progress in Human Sciences and Education' - Lev Vygotskij 1896-1996
Paper: 'When care went working'
Some aspects by the origin of labour connected to the care discussion in nursing-and teaching professions
Moskva. Russian State University for Humanities (1996.10)
 


Kvalitet i pædagogisk arbejde
Oplæg i forbindelse med MVUs kvalitetsfremmepulje (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.10)

Kunst og pædagogik - Om pædagogikken i Reggio Emilia
Foredrag sammen med Susanne Christiansen (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.10)

Omsorg på tværs
Storstrømsseminariet og Sygeplejeskolen i Nyk.F
Symposium: Omsorg og arbejde (JB)
Nykøbing F. Storstrømsseminariet (1996.09)

Esthétique et psychiatrie
Temadag. Psykiaterne J.J. Martin og F.Livert fra 'Clinique de la Chesnaie' i Chailles.
Tilrettelæggelse og program (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.05)

Voksenuddannelser
FOFU-konference, Pædagogisk sektions netværk (JB)
København. Christiansborg ( 1996.05)

Pædagogisk interaktion – Pædagogiske relationer
Pædagogisk Sektions foredragsrække (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.05)

Æstetik og Pædagogik
Temadag. Tilrettelæggelse og program (JB)
Symposium: Uddannelse - Æstetik - Pædagogik
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1996.02)

1995

Håndarbejdsseminariernes Landskonference
Pædagogik og håndværk
Fåborg. Fåborg Kursuscenter (1995.11)

Institutionshistorie - Nødbørnehaverne på Lolland og Falster i 1950’erne
De såkaldte ”Roe-børnestuer” på Lolland og Falster. Pædagogisk Sektions foredragsrække (JB)
Nykøbing F. Seminariet for Formgivning (1995.10)

Michel Foucaults sociologi
Institut for Psykologi og Specialpædagogik
København. Danmarks Lærerhøjskole, DLH (1995.06)

Køn og Handicap
Institut for Psykologi og Specialpædagogik
Center for Handicaphistorisk Forskning
København. Danmarks Lærerhøjskole, DLH (1995.06)

1994

Virksomhed, Natur og Kultur
5.Danske Konference om Virksomhedsteori
Symposium: Arbejde og omsorg (JB)
ISCRAT-Danmark (1994.11)

Projektarbejdets værdigrundlag, teori og metodologi
Undervisningsrække for lærere og ledelse
Nykøbing F. Storstrømsseminariet (1994.05)

Konference om omsorg og profession
Danmarks Pædagogiske Institut, DPI og Kræftens Bekæmpelse.
København. Danmarks Pædagogiske Institut (1994.04)

1993

”Da de åndssvage blev farlige”
Doktorafhandling. Birgit Kirkebæks forsvar
København. Danmarks Lærerhøjskole (1993.12)

Samfundsforandring - Virksomhedsforandring
4. Danske Konference om Virksomhedsteori
ISCRAT-Danmark (1993.11)


1992 - 1971

Pædagogikken i Reggio Emilia - Loris Malaguzzi
Pædagogernes Videreuddannelse ved DLH.
København. Danmarks Lærerhøjskole (1992)

Specialpædagogisk seminar - Socialpædagogik, specialpædagogik og terapi
Danmarks Lærerhøjskole, Videreuddannelsen for Pædagoger - Institut for Psykologi og Specialpædagogik. Gæsteforelæser: Wolfgang Jantzen. Universität Bremen.
Tilrettelæggelse og program (JB)
København. Danmarks Lærerhøjskole (1991)

1. Danske Konference om Virksomhedsteori
Etablering af netværk. ISCRATs danske sammenslutning
Martin Andersen Nexø Højskolen (1987.11)

1. Internationaler Kongress zur Tätigkeitstheorie
Berlin. Hochschule der Künste (1986)

 

Kongressen markerede starten på et internationalt samarbejde
med afholdelse af kongresser hvert tredje år, etablering af en række faglige sections
f.eks. CHAT og Neuropychology og nyhedsbrev. Fra 2002 (Sevilla) sammenslutningen ISCAR.

MOF-Foredragsrække om Den Kulturhistoriske Skole i Psykologien
Oplæg: Leg og læring i virksomhedsteoretisk belysning
København. MOF og DKPs Skolingsudvalg 'Land og Folk's Hus (1985)

Internationalt seminar om Fredspsykologi
Albertslund Medborgerhus (1985)
Seminar om Fredspsykologi
Rønne, Bornholm – Københavns Socialpædagogiske Seminarium (1985)
Københavns Socialpædagogiske Seminarium (1985)

BUPL-centrale pædagogiske kurser
Tilrettelæggelse. Kursusledelse og undervisning.
Specialpædagogik i pædagoguddannelsen og i praksis
Pædagogisk udviklingsarbejde - metoder
Institutioner og uddannelse
Skole og Daginstitution – forskellige opgaver – børnenes udvikling som mål
Regional kursusvirksomhed for BUPL (1983-1990)

Dansk Fritidshjemsseminarium
Socialpædagogiske- og psykologiske oplæg
Om relationer mellem pædagogik og psykologi
Pædagogisk filosofi
Specialpædagogik - udviklingsarbejde
København. Dansk Fritidshjemsseminarium (1983-1988)

Marxistisk Pædagogik
Teoretisk tilegnelse af viden. Præsentation af Dawydows undervisningsfilosofi
Kursusrække for lærere ved Lilleskolerne
Frie Grundskolers Lærerforening, FGL (1980-1982)

Foredrag om undervisningsfilosofi
Undervisningens værdier, teorier og praksis
Frie Grundskolers Lærerforening, FGL (1973-1980)

Undervisning – om retten til at lære
Værdier, didaktik og metodologi.
Kurser og foredragsvirksomhed for Træningsskolernes lærere (JB)
Statens Åndssvageforsorg og Træningsskolerne (1971-1973)

 

 [1] Elkonin, Daniil (1988) Legens psykologi. Forlaget Sputnik Progres